Nyhetsbrev

Tänk dig att du har 500 kunder och vill nå dessa varje månad för att bygga ditt varumärke och nå ut med erbjudande.
Med vanlig post kostar portot minst 4 kr och brev med papper runt 6 kr, sammanlagt ger det en kostnad på 5000 kr i månaden.
Nu kan du utan dessa kostnader skicka samma sak digitalt och dessutom kolla statistik på hur många som läser ditt brev och nappar på ditt erbjudande.
Och det är bra för miljön med.

I Webzoos bulkmailverktyg kan du skapa HTML-formaterade e-brev och genom enkla knapptryck skicka mail till samtliga kunder med e-postadress.

Brevet går ut som HTML men även i "plain text" för dem som inte har en e-postläsare som kan hantera HTML. I applikationen kan man se hur många som fick brevet samt hur många som misslyckades.

Exempel på HTML brev

Applikationen kan kopplas till en befintlig databas, som ett medlemsregister där användare själva kan logga in och ställa in sina uppgifter. Vidare kan man vid utskick göra urval till vem brevet skall gå till, exempelvis alla i Malmö eller alla mellan 18 - 23 år i Helsingborg.
Genom ett riktat budskap blir genomslaget så mycket bättre.

Man kan också på ett enkelt sätt byta ut ord eller koder i brevet till personliga inställningar: Hej $namn$! Blir automatiskt: Hej Anders!
Ett HTML brev är mycket snyggare eftersom det är grafiskt och följer företagets profil.