Konsult

Man kan ställa sig frågan vad är nyttan med en kundspecifik IT- och webblösningar?
Med en skräddarsydd kundsystemlösning sparar man både tid och pengar.
Webzoo har genom åren tagit fram flera kundspecifika lösningar. Bland dessa lösningar kan man se:

Auktionssystem
Biljettbokningssystem
Hotellbokningssystem
Schemahantering
Tidsredovisning
Faktureringssystem
Inbytesbilsystem
Filserver
Kopplingar till befintliga webbsystem så som Bytbil, Capitex, Svensk Fastighetsdata m.fl.
Kopplingar till affärsystem som t ex VISMA, SPCS, Movex
B2B och B2C lösningar

För en mer ingående information kontakta oss så kan vi sätta uppe ett möte.