HTML5

Med HTML5 kommer ett starkare stöd i webbläsare för video och ljud så du slipper falla tillbaka på gamla tekniker som exempelvis Flash. Se Exempel nedan där Webzoo tagit fram en lösning i HTML5  som stöds av de flesta webläsarna och de olilka plattformarna så som dator, surfplattor och mobiltelefoner

Hammerglass ljudsimulering

Hammerglass tillverkar okrossbart glas. De har även en prodokt som är bullerskydd som man sätter upp längs vägar med högre hastighet för att dämpa ljudnivån. Med denna lösningen i HTML5 så kan Hammeglass visa upp via webben oavsett vilken plattform hur det autenstikt kan se ut och låta när man använder sig av deras bullerskydd.