För er som redan har hemsida

För att veta hur din nuvarande hemsida står sig är det flera olika faktorer som behöver ses över och värderas. Först med en analys av den nuvarande lösning kan man avgöra behovet för att förändra/förbättra sin nuvarande lösning. Följer din nuvarande sida din övriga profil? Är den till nytta i ditt dagliga arbete? Fungerar den som en försäljningskanal?

Webzoo gör en komplett analys av 8 olika punkter. Allt från ekonomi till affärsnytta går vi igenom och ev. förslag på förändringar görs. Varje punkt betygsätts och motiveras. Ett snitt betyg ger dig en övergripande uppfattning om hur din hemsida står sig.

Efter analysen är det upp till dig att ta ställning till om du vill göra dessa förändringar. Givetvis är Webzoo intresserade av att hjälpa dig men du kan givetvis också gå tillbaka till din tidigare producent.