SPCS

SPCS, eller som det numera heter Visma Administration, har ett standardiserat API som gör det enkelt att både läsa och skriva till affärssystemet. APIet som man köper till installeras ihop med produkterna Visma Administration 500, 1000, 2000 respektive Visma Förening.

SPCS passar mycket bra tillsammans med Webzoos produkter. Då SPCS är väldigt ”standardiserat” så att alla använder det på ungefär samma sätt så krävs relativt liten specialanpassning för nya kunder.

Webzoo e-handelslösning är t.ex. mycket enkelt att integrera med SPCS. Alla produkter, dess lagerstatus samt pris beroende på prislista visas på webben. Order och nya kunder förs mer automatik in i systemet.

För att kunna integrerar SPSC sätter Webzoo upp ett VPN (ett säkert närverk mot våran server) och för all information fram och tillbaka.

Ibland är funktionaliteten i SPCS väl begränsad och visa av våra kunder har fått vår hjälp till att göra fristående applikationer kopplade mot datan i SPCS. T.ex. har Webzoo gjort bonusuträkningar, specialfakturor m.m. som inte kan göras i SPCS. Detta kan ibland vara ett billigare och bättre alternativ än att uppgradera till annat affärssystem.

Följande av våra referenskunder har sina webblösningar kopplade mot SPCS: