Pyramid

Pyramid bygger på en SQL-databas i grunden. Då databasen och dess struktur är väldigt fri kan en Pyramid-lösning i princip skräddarsys till företagets olika behov. Detta innebär också att varje konsult ofta gör förändringar för att tillgodose olika behov. Då det inte är självklart var all information sparas så måste Webzoo ha en beskrivning av hur konsulten valt att spara data alternativ att konsulten är med i diskussionen om hur vi bäst upppfyller behoven.

I samarbete mellan kunden, Pyramid-konsulten och Webzoo tar vi fram vilken data vi skall kunna föra till webben samt vilken data som skall tillbaka in i Pyramid. Webzoo kan också var med från början, när kunden väljer Pyramid. På så vis kan vi tidigt i processen säkerställa att vi sparar data på ett lämpligt sätt och att det blir enkelt för kunden att uppdatera data bara på ett ställe, s.k. one point of entry. Man skall inte behöva skriva om samma sak på flera olika ställen.

Följande av våra referenskunder har sina webblösningar kopplade mot Pyramid: